Matte 3c Innehållsförteckning

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
        <<  Välj annan kurs          Innehållsförteckning          Kursbeskrivning          Centralt innehåll (Skolverket)          Kunskapskrav (Betygskriterier)      


Kapitel 1 Algebra och funktioner
Repetitioner från Matte 2
Repetition: Grafritning & ekv.lösning med räknare
Repetition: Potenser
Repetition: Ekvationer inkl. Vieta
    Högre grads- & rotekvationer
1.1 Polynom
  Fördjupning
1.2   Faktorisering av polynom
  Fördjupning
1.3   Rationella uttryck
  Repetition: Tal i bråkform
  Fördjupning
1.4   Talet \( \, e \, \) och den naturliga logaritmen
1.5   Kontinuerliga och diskreta funktioner
  Fördjupning
1.6   Absolutbelopp
Repetition Rat. uttryck, exp.fkt. & logaritmer
Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och fkt.
Lösningar till diagnos 1 kap 1 Algebra & fkt.
Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & fkt.
Lösningar till diagnos 2 kap 1 Algebra & fkt.

Kapitel 2 Derivata
2.1   Introduktion till derivata
2.2   Genomsnittlig förändringshastighet
2.3   Gränsvärde
2.4   Derivatans definition
2.5   Deriveringsregler
  Fördjupning
2.6   Derivatan av exponentialfunktioner
2.7   Numerisk derivering
Diagnosprov kap 2 Derivata
Lösningar till diagnos kap 2 Derivata


Kapitel 3 Användning av derivata
3.1   Växande och avtagande
3.2   Lokala maxima och minima
3.3   Terasspunkter
3.4   Kurvkonstruktioner
3.5   Extremvärdesproblem
Diagnosprov kap 3 Användning av derivata
Lösningar till diagnos kap 3 Användning av derivataKapitel 4 Integraler
4.1   Primitiva funktioner
4.2   Primitiva funktioner med villkor
4.3   Integral som area under kurvan
4.4   Integralberäkning med primitiv funktion
4.5   Användning av integraler


Kapitel 5 Trigonometri
5.1   Trigonometri i rätvinkliga trianglar
5.2   Cirkelns ekvation / Enhetscirkeln
5.3   Trigonometri i godtyckliga trianglar
5.4   Areasatsen
5.5   Sinussatsen
5.6   Cosinussatsen
5.7   Användning av trigonometri
Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri
Lösningar till diagnos kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri


Förberedelse för NP i Matte 3c
Repetitionsuppgifter inför nationella provet
Facit till repetitionsuppgifter inför NP
Gammalt nationellt prov 1
Lösningar till gammalt nationellt prov 1
Gammalt nationellt prov 2
Lösningar till gammalt nationellt prov 2
Utdrag ur gammalt nationellt prov 3
Lösningar till utdrag ur NP 3

Matte 3c: mathonline.se:1802

Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.