Matte 1b Innehållsförteckning

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
        <<  Välj annan kurs          Innehållsförteckning          Kursbeskrivning          Centralt innehåll (Skolverket)          Kunskapskrav (Betygskriterier)      


Kap 1 Taluppfattning
1.1   Om tal
1.2   Räkneordning
1.3   Decimaltal
  Avrundning och värdesiffror
1.4   Negativa tal
1.5   Bråkräkning
1.6   Delbarhet, primtal & faktorisering
1.7   Potenser
  Grundpotensform
1.8   Talsystem med olika baser
Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning


Kapitel 2 Procenträkning
2.1   Procent: Tre basproblem
2.2   Beräkningar med procent
2.3   Jämförelser med procent
2.4   Förändringsfaktor
2.5   Upprepat procent
2.6   Lån, ränta och amortering
2.7   Index
Diagnosprov kap 2 Procent
Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent

Kapitel 3 Algebra
3.1   Algebraiska uttryck
3.2   Förenkling av uttryck
3.3   Ekvationer
3.4   Ekvationer med \( \, x \, \) på båda sidor
3.5   Potensekvationer
3.6   Användning av ekvationer
3.7   Formler
3.8   Lösa ut ur formler
3.9   Olikheter och intervall
Diagnosprov kap 3 Algebra
Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra


Kapitel 4 Funktioner
4.1   Koordinatsystem, värdetabeller och grafer
4.2   Funktioner
4.3   Linjära funktioner
4.4   Proportionalitet
4.5   Potensfunktioner
4.6   Exponentialfunktioner
4.7   Olika matematiska modeller
4.8   Beräkningar med funktioner
4.9   En funktions definitions- & värdemängd


Kapitel 5 Räta linjens ekvation
5.1   Begreppet lutning
5.2   Formeln för räta linjens lutning
5.3   Räta linjens k-form
5.4   Räta linjens allmänna form
5.5   Att ställa upp räta linjens ekvation
5.6   Parallella linjer
5.7   Linjära modeller
Diagnosprov kap 4 & 5 Funktioner & Räta linjens ekvation
Lösningar till diagnos kap 4 & 5 Funktioner & Räta linjens ekvation


Kapitel 6 Sannolikhet och statistik
6.1   Sannolikhet för en händelse
6.2   Beräkning av sannolikheter
6.3   Slumpförsök med flera föremål
6.4   Experimentella sannolikheter
6.5   Slumpförsök i flera steg
6.6   Beroende sannolikheter
6.7   Komplementhändelse
6.8   Vad handlar statistik om?
6.9   Olika typer av diagram
6.10   Medelvärde, median & typvärde
Fig111.gifMatte 1b: mathonline.se:1801

Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.