3.2 Lokala maxima och minima

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
        <<  Förra demoavsnitt          Genomgång          Övningar          Nästa avsnitt  >>      


Lektion 23 Lokala maxima och minima I

Lektion 24 Lokala maxima och minima II

Lokala maxima och minima är punkter som har största

resp. minsta funktionsvärden i sin närmaste omgivning.

Med maxima och minima menas i detta kapitel alltid

lokala maxima och minima.

Globala maxima och minima behandlas senare.

Se även Begreppsförklaringar.

\( \quad \) Maxima minima 110.jpg

För att avgöra vilka nollställen av derivatan som är funktionens maxima och

vilka som är minima \( \ldots \, \), undersöker man derivatans teckenbyte i nollställena.

Det finns två metoder för att göra denna undersökning:


  •    Teckenstudie som vi börjar med,

Regler om max/min med teckenstudie

\( f\,'(a) \, = \, 0 \; \) och \( \; f\,'(x) \; \) byter tecken från \( \, + \, \) till \( \, - \, \) i \( \, x = a \qquad \Longrightarrow \qquad f(x) \, \) har ett maximum i \( \, x = a \, \).

\( f\,'(a) \, = \, 0 \; \) och \( \; f\,'(x) \; \) byter tecken från \( \, - \, \) till \( \, + \, \) i \( \, x = a \qquad \Longrightarrow \qquad f(x) \, \) har ett minimum i \( \, x = a \, \).


\( f\,'(a) \, = \, 0 \; \) och \( \; f\,'(x) \; \) byter inte tecken i \( \, x = a \quad \Longrightarrow \quad f(x) \, \) har en terasspunkt i \( \, x = a \), se nästa avsnitt.

Teckenstudie:

\( \;\; \) Ex.: Teckentabell från förra avsnitt \(-\) utvidgad:
\(x\) \(\) \(2\) \(\) \(4\) \(\)
\( f\,'(x) \) \(-\) \(0\) \(+\) \(0\) \(-\)
\( \,f(x) \) Min Max

Både teckentabellen och graferna visar:

\( f\,'(2) = 0 \) och \( f\,'(x) \, \) byter tecken i \( \, x = 2 \, \) från

\( - \, \) (under \( x\)-axeln) till \( \, + \, \) (över \( x\)-axeln). Av regeln

ovan följer: \( f(x) \) har ett minimum i \( x = 2 \).

Eller: \( f(x) \) avtar till vänster om och växer till höger

om \( x = 2 \). Därför är \( x = 2 \) ett minimum.

\( \quad \) Regler maxmin 2a deriv1.jpg

\( f\,'(4) = 0 \, \) och funktionens graf visar att \( \, f(x) \, \) växer till vänster om och avtar till höger om \( \, x = 4 \). Därför måste \( \, x = 4 \, \) vara ett maximum.

Både teckentabellen och derivatans graf visar att \( \, f\,'(x) \, \) byter tecken i \( \, x = 4 \, \) från \( \, + \, \) (över \( x\)-axeln) till \( \, - \, \) (under \( x\)-axeln). Regeln: \( f(x) \) har ett maximum i \( \, x = 4 \).


OBS! \( \quad \) Teckenstudien måste genomföras i en tillräckligt liten omgivning av \( \, {\color{Red} a} \), så nära \( \, a \, \) som möjligt.

Hur stor en tillräckligt liten omgivning av\( \, a \,\) kan vara, beror på den aktuella funktionen \( \, f(x)\):s egenskaper.


Vilka felaktiga slutsatser man kan dra av en alltför grov teckenstudie visas i lösningen till 3.4 övning 7a.

En fullständig undersökning av ett exempel med teckenstudie följer:

Exempel 1 Vinternattens kallaste tidpunkt med teckenstudie

Under en vinternatt varierar temperaturen enligt funktionen

\[ y \, = \, f(x) \, = \, 0,24\,x^2\,-\,2,4\,x\,+\,7 \]

där     \( y \;\, = \)   temperaturen i grader Celsius och

          \( x \;\, = \)   tiden i timmar efter midnatt

Funktionen \(\, f(x)\):s   definitionsmängd: \( \quad 0 \leq x \leq 8 \)

Bestäm nattens kallaste tidpunkt med en teckenstudie.


Lösning med teckenstudie:

Reglerna om max/min med teckenstudie kräver derivatans nollställen. Därför sätter vi derivatan till \( \, 0 \, \) och beräknar \( \, x \):

\[\begin{array}{rcrcl} f'(x) & = & 0,48\,x - 2,4 & = & 0 \\ & & 0,48\,x & = & 2,4 \\ & & x & = & \displaystyle {2,4 \over 0,48} \quad = \quad 5 \end{array}\]

För att avgöra om \( \, x = 5 \, \) är maximi- eller minimipunkt genomförs en teckenstudie:

Vi väljer t.ex. punkterna \( \, x = 4,9 \, \) och \( \, x = 5,1 \, \) och bestämmer derivatans tecken i dessa punkter:

\[ f' (4,9) = 0,48\cdot 4,9 - 2,4 = - 0,048 < 0 \]
\[ f' (5,1) = 0,48\cdot 5,1 - 2,4 = 0,048 > 0 \]
\(x\) \(4,9\) \(5\) \(5,1\)
\( f\,'(x) \) \(-\) \(0\) \(+\)
\( \,f(x) \) Min

Dessa resultat är infogade i teckentabellen till höger och visar att \( \, f(x)\, \) antar ett minimum i \( \; \boxed{x_{min} \, = \, 5} \; \),

därför att \( \, f\,'(5) = 0 \) och derivatan byter tecken från \(-\) till \( + \) kring \( \, 5 -\) allt enligt reglerna ovan.

Därför inträffar nattens kallaste tidpunkt kl \( \, 5 \).


En alternativ metod för att skilja mellan funktionens maxima och minima är andraderivatan.

Till skillnad från teckenstudie som klarar sig med första derivatan, måste vi derivera här två gånger.

En fördel med metoden med andraderivatan är dock att den kräver mindre räkning.

Andraderivata

Med andraderivata menas derivatans derivata som betecknas med \( \, f\,''(x) \, \) och läses \( \; {\rm "}\!f \; {\rm biss\;av\; } x\,{\rm"} \, \).

Man får andraderivatan genom att derivera derivatans funktion en gång till enligt deriveringsreglerna.


Det är derivatans nollställen och andraderivatans tecken i derivatans nollställen som avgör om en funktion har maxima eller minima:

Regler om max/min med andraderivatan

\( f\,'(a) \, {\bf {\color{Red} =}} \, 0 \; \) och \( \; f\,''(a) \, {\bf {\color{Red} <}} \, 0 \quad \Longrightarrow \quad \) Funktionen \( \; y = f(x) \; \) har ett maximum i \( \; x = a \; \).

\( f\,'(a) \, {\bf {\color{Red} =}} \, 0 \; \) och \( \; f\,''(a) \, {\bf {\color{Red} >}} \, 0 \quad \Longrightarrow \quad \) Funktionen \( \; y = f(x) \; \) har ett minimum i \( \; x = a \; \).


Om \( \, f\,'(a) = f\,''(a) = 0 \, \) kan endast en korrekt  teckenstudie  eller \( \, f\,'''(a) \, \) avgöra saken.


\( {\rm {\color{Red} {OBS!\quad Vanligt\,fel:}}} \quad\; f\,'(a) = f\,''(a) = 0 \quad \Longrightarrow \quad f(x) \; \) har varken maximum eller minimum i \( \; x = a \).

\( \qquad\quad\;\, {\rm Rätt:} \qquad\quad\;\, \) Ingen utsaga kan göras om hur \( \, f(x) \, \) beter sig i \( \, x = a \, \) endast pga \( \, f\,'(a) = f\,''(a) = 0 \).

\( \qquad\quad\; \) Med andra ord: \( \, f(x) \, \) kan ha ett maximum eller ett minimum i \( \, x = a \), även om \( \, f\,'(a) = f\,''(a) = 0 \), se 3.4 övning 6.

Förklaring:

Regler maxmin 2a deriv1.jpgRegler maxmin 2a deriv2a.jpg

Bilden till vänster visar att funktionen har ett minimum i \( \, x = 2 \, \) och ett maximum i \( \, x = 4 \).

Bilden i mitten visar att derivatan har nollställen i dessa punkter. I \( \, x = 2 \, \) går derivatan från \( \, - \, \) (under \( x\)-axeln) till \( \, + \, \) (över \( x\)-axeln), dvs derivatan är växande. I \( \, x = 4 \, \) går derivatan från \( \, + \, \) (över \( x\)-axeln) till \( \, - \, \) (uner \( x\)-axeln), dvs derivatan är avtagande.

Bilden till höger visar att andraderivatan i \( \, x = 2 \), där derivatan växer, är positiv, vilket enligt regeln ovan innebär ett minimum för \( \, f(x) \). Detta bekräftas av funktionens graf till vänster. I \( \, x = 4 \), där derivatan avtar, är andraderivatan negativ, enligt regeln ett maximum. Även detta ser man i funktionens graf.


För att demonstrera regeln ovan tar vi samma exempel som behandlades tidigare, bibehåller frågeställningen, men byter lösningsmetod:

Exempel 1 Vinternattens kallaste tidpunkt med andraderivatan

Ex 1 Temp Vinternatt.jpg        Under en vinternatt varierar temperaturen enligt funktionen
\[ y \, = \, f(x) \, = \, 0,24\,x^2\,-\,2,4\,x\,+\,7 \]

       där     \( y \;\, = \)   temperaturen i grader Celsius och

                 \( x \;\, = \)   tiden i timmar efter midnatt

       Funktionen \(\, f(x)\):s   definitionsmängd: \( \quad 0 \leq x \leq 8 \)

       a)   Ställ upp första- och andraderivatan.

             Rita graferna till \( \,f(x) \), \( \,f\,'(x) \) och \( \,f\,''(x) \) i separata koordinatsystem.

       b)   Bestäm nattens kallaste tidpunkt med andraderivatan.

       c)   Bestäm nattens lägsta temperatur.


Lösning med andraderivatan:

a)   \( f(x) \, = \, 0,24\,x^2 - 2,4\,x + 7 \qquad\qquad\qquad\quad\;\; f\,'(x) \, = \, 0,48\,x - 2,4 \qquad\qquad\qquad\qquad\quad\; f\,''(x) \, = \, 0,48 \)

Ex 1 Vinternatt Funktionen.jpg      Ex 1 Vinternatt Derivatana.jpg      Ex 1 Vinternatt Andraderivatan.jpg


b)   Reglerna om max/min med andraderivatan kräver derivatans nollställe. Vi tar över \( \, x = 5 \, \) från Lösning med teckenstudie och bekräftar:

\[ f(x) = 0,24\,x^2 - 2,4\,x + 7 \]
\[ f'(x) = 0,48\,x - 2,4 \]
\[ f' (5) = 0,48\cdot 5 - 2,4 = 0 \]

      Derivatan blir \( \, 0 \, \) för \( \, x = 5 \). För att avgöra om \( \, x = 5 \, \) är ett maximum eller ett minimum kräver regeln andraderivatans tecken.

      Därför sätter vi \( \, x = 5 \, \) in i andraderivatan och kollar om den blir positiv eller negativ:

\[ f\,''(x) \, = \, 0,48 \]
\[ f\,''(5) = 0,48 \,>\, 0 \]

      Andraderivatan är positiv (konstant) för alla \( x \, \) och därmed även för \( x = 5 \, \). Därav följer att \( \, f(x) \, \) har ett minimum i \( \; \boxed{x_{min} \, = \, 5} \; \).

      Alltså är nattens kallaste tidpunkt kl \( \, 5 \, \).

c)   Temperaturen vid kl \( \, 5 \, \) är:

\[ f(x_{min}) = f(5) = 0,24 \cdot 5^2 - 2,4 \cdot 5 + 7 = 1 \]

      Alltså är nattens lägsta temperatur \( \, 1 \, \) grad Celsius.


Sammanfattning:

Gemensamt för alla maxima och minima är att derivatan där är \( \, 0 \), därför att tangenten har lutningen \( \, 0 \, \).

Genom att bilda derivatan, sätta den till \( \, 0 \, \) och beräkna \( \, x \), hittar vi maximi- och minimipunkternas \( \, x\)-koordinater.   

För att skilja mellan maximi- och minimipunkter måste man undersöka derivatans teckenbyte i nollställena.

Detta gör man antingen med andraderivatan eller med teckenstudie. Andraderivatan kräver mindre räkning.


Exempel 2 Maximal företagsvinst

Vi återgår till Exempel 3 i förra avsnitt, men byter frågeställning:

Efter statistiska observationer har man kommit fram till att ett företags vinst kan beräknas enligt funktionen:

\[ V(t) \; = \; -3\,t^3\,+\,27\,t^2\,-\,72\,t\,+\,60 \]

där    \( V \; = \)   företagets vinst i \( 1\,000 \) kr och

         \( t \;\, = \)   tiden i antalet år efter årsskiftet 2009/2010 \(. \qquad \) Definitionsområde: \( \; 1 \leq t \leq 5 \)

a)   Ställ upp första- och andraderivatan. Rita graferna till \( \,V(t) \), \( \,V\,'(t) \) och \( \,V\,''(t) \) i separata koordinatsystem.

b)   När har företaget maximal vinst? Denna uppgift ska lösas algebraiskt, både med andraderivata och teckenstudie.

c)   Hur stor är företagets maximala vinst?


Lösning:

a)

Ex 2 Maximal foretagsvinst Funktionen.jpg      Ex 2 Maximal foretagsvinst Derivatan.jpg      Ex 2 Maximal foretagsvinst Andraderivatan.jpg


b)   Derivatan är en 2:a gradsfunktion och har två reella nollställen. För att få reda på dem sätter vi derivatan till \( \, 0 \):

\[\begin{array}{rcrcl} V'(t) & = & -9\,t^2 + 54\,t - 72 & = & 0 \\ & & t^2 - 6 \,t + 8 & = & 0 \end{array}\]
2:a gradsekvationen kan enkelt och snabbt lösas med Vieta:
\[ \begin{array}{rcl} t_1 \cdot t_2 & = & 8 \\ t_1 + t_2 & = & -(-6) = 6 \\ &\Downarrow& \\ t_1 & = & 2 \\ t_2 & = & 4 \end{array}\]
Dvs \( V'(2) = V'(4) = 0\, \) vilket innebär:
Tangenterna till kurvan \( V(t)\, \) i punkterna \( t_1 = 2 \, \) och \( t_2 = 4 \, \) har lutningen \( 0\, \) dvs är horisontella.
Horisontella tangenter kan innebära att kurvan har maximum eller minimum i dessa punkter.
För att skilja mellan max och min använder vi två metoder: andraderivatan och teckentabellen \(-\) en i taget:


b) forts. med andraderivata:

Reglerna om max/min med andraderivatan tillämpas på derivatans båda nollställen.
Nollställe 1: \( \; t_1 = 2 \quad \; \)
Vi sätter in \( t_1 = 2 \, \) i andraderivatan och kollar om den blir positiv eller negativ:
\[ V\,''(t) \, = \, -18\,t + 54 \]
\[ V\,''(2) \, = \, -18\cdot 2 + 54 = 18 > 0 \]
Andraderivatan är positiv för \( t_1 = 2 \, \). Slutsats: \( V(t) \, \) har ett minimum i \( t_1 = 2 \, \).
Nollställe 2: \( \; t_2 = 4 \quad \; \)
Vi sätter in \( t_2 = 4 \, \) in i andraderivatan och kollar om den blir positiv eller negativ:
\[ V\,''(4) \, = \, -18\cdot 4 + 54 = -18 < 0 \]
Andraderivatan är negativ för \( t_2 = 4 \, \). Slutsats: \( V(t) \, \) har ett maximum i \( t_2 = 4 \, \).
Alltså har företaget sin största vinst efter \( t_2 = 4 \, \) år efter årsskiftet 2009/2010, dvs vid årsskiftet 2013/2014.


b) forts. med teckenstudie:

Reglerna om max/min med teckenstudie tittar på derivatans teckenbyte i en nära omgivning av derivatans nollställen.
Vi tillämpar regeln enskilt på vart och ett nollställe.
Nollställe 1: \( \; t_1 = 2 \)
Vi väljer t.ex. punkterna \( \, t = 1,9 \) och \( \, t = 2,1 \) på t-axeln och bestämmer derivatans tecken i dessa punkter:
\[ V'(t) = -9\,t^2 + 54\,t - 72 \]
\[ V' (1,9) = -9\cdot 1,9^2 + 54\cdot 1,9 - 72 = -1,89 < 0 \]
\[ V' (2,1) = -9\cdot 2,1^2 + 54\cdot 2,1 - 72 = 1,71 > 0 \]
Nollställe 2: \( \; t_2 = 4 \)
Vi väljer t.ex. punkterna \( \, t = 3,9 \) och \( \, t = 4,1 \) på t-axeln nära \( t_2 \) och bestämmer derivatans tecken i dessa punkter:
\[ V' (3,9) = -9\cdot 3,9^2 + 54\cdot 3,9 - 72 = 1,71 > 0 \]
\[ V' (4,1) = -9\cdot 4,1^2 + 54\cdot 4,1 - 72 = -1,89 < 0 \]
\(t\) \(1,9\) \(2\) \(2,1\) \(3,9\) \(4\) \(4,1\)
\( V\,'(t) \) \(-\) \(0\) \(+\) \(+\) \(0\) \(-\)
\( \,V(t) \) Min Max
Resultaten från båda nollställena skrivs in i teckentabellen ovan till höger som slutligen kan förenklas till följande teckentabell:
\(t\) \(2\) \(4\)
\( V\,'(t) \) \(-\) \(0\) \(+\) \(0\) \(-\)
\( \,V(t) \) Min Max
Slutsatser:
  • \( V(t)\, \) har ett minimum i \( \, t_1 = 2 \), därför att \( V\,'(2) = 0 \) och \( V\,'(t) \) byter tecken från \(-\) till \( + \) kring \( \, 2 \).
  • \( V(t)\, \) har ett maximum i \( \, t_2 = 4 \), därför att \( V\,'(4) = 0 \) och \( V\,'(t) \) byter tecken från \(+\) till \( - \) kring \( \, 4 \).
Resultatet är förstås det samma som i b) forts. med andraderivata:
Företaget har sin största vinst efter \( \, t_2 \, = \, t_{max} \, = \, 4 \, \) år efter årsskiftet 2009/2010, dvs vid årsskiftet 2013/2014.


c)   För att få företagets maximala vinst sätter vi in \( t_{max} = 4 \, \) i vinstfunktionen:

\[ V(t) = -3\,t^3 + 27\,t^2 - 72\,t + 60 \]
\[ V(t_{max}) = V(4) = -3\cdot 4^3 + 27\cdot 4^2 - 72\cdot 4 + 60 = 12 \]

      Alltså är företagets maximala vinst \( 12\,000 \) kr som antas vid årsskiftet 2013/2014.


Begreppsförklaringar

  Lokala maxima minima.jpg     Lokala maxima och minima är punkter () på kurvan som har största resp. minsta \( \, y\)-

    värden i sin närmaste omgivning.

    Med maxima och minima menas i detta kapitel alltid lokala maxima/minima.

    Båda tillsammans heter extrema. Man skiljer mellan extremas \( \, x\)- och \( \, y\)-koordinater:

Extremas \( \, x\,\)-koordinater kallas för extrempunkter, på bilden: \( \; 2 \; \) och \( \;\; 4 \).
Extremas \( \, {\color{Red} y}\,\)-koordinater kallas för extremvärden, på bilden: \( \, 10 \, \) och \( \, 22 \).

    Här pratar vi om funktionens extrempunkter och extremvärden. På funktionens graf är:

    minimipunktens koordinater: \( \, (2, 10) \, \) och maximipunktens koordinater: \( \, (4, 22) \, \).

    Att vara maximi- eller minimipunkt kallas för extrempunktens karaktär eller typ.

I hela detta kapitel förutsätts att varje funktion \( \, y = f(x) \, \) är kontinuerlig i alla punkter av sin definitionsmängd.

Påminnelse: En funktions definitionsmängd är mängden av alla \( \, x \, \) för vilka funktionen är definierad.


OBS!    Det finns punkter där derivatan är \( \, 0 \), utan att dessa punkter är extrempunkter. De behandlas i nästa avsnitt.

Copyright © 2020 TechPages AB. All Rights Reserved.