1.8 Talsystem med olika baser

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
        <<  Förra avsnitt          Genomgång          Diagnosprov  >>      


Om vårt talsystem med basen \( \, 10 \, \) se avsnittet Om tal, Exempel 1: \( \; \boxed{ \; {\color{Red} {7\,142}} \; = \; {\color{Red} 7}\cdot 10\,^3\,+\,{\color{Red} 1}\cdot 10\,^2\,+\,{\color{Red} 4}\cdot 10\,^1\,+\,{\color{Red} 2}\cdot 10\,^0 \; } \; = \; ({\color{Red} {7\,142}})_{\text{tio}} \)

Samma koefficienter i talsystemet med basen \( \, 8 \, \) ger ett annat tal: \( \qquad\qquad\quad\;\, {\color{Red} 7} \cdot \;\, 8\,^3\,\,+\,{\color{Red} 1}\cdot \;\, 8\,^2\,+\,{\color{Red} 4}\cdot \;\, 8\,^1\,\,+\,{\color{Red} 2}\cdot \;\, 8\,^0 \;\;\; = \; ({\color{Red} {7\,142}})_{\text{åtta}} \; = \; (3\,682)_{\text{tio}}\)

Omvandling från andra baser till basen \( \, 10 \, \)

Ex.: \( \;\; \) Skriv talet \( \, \bf{(34)_{sju}} \, \) från basen \( \, 7 \, \) till basen \( \, 10 \, \)

Talsystem med olika baser 2 500.jpg


Omvandling från basen \( \, 10 \, \) till andra baser

Exempel 1: \( \;\; \) Skriv \( \, 25 \, \) från basen \( \, 10 \, \) till andra baser, t.ex. \( \, 7 \, \), \( \, 6 \, \) och \( \, 16 \, \).

Talsystem med olika baser 1 500.jpg


Exempel 2: \( \;\; \) Skriv \( \, 19 \, \) från basen \( \, 10 \, \) till basen \( \, 2 \, \)

Omv Dec till Binart.jpg


Omvandling mellan olika baser


Talsystem med olika baser 3 500.jpg

Copyright © 2020 TechPages AB. All Rights Reserved.