1.1 Övningar till Polynom

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
       Genomgång          Övningar          Formelsamling Matte 3          Fördjupning          Nästa demoavsnitt  >>      


E-övningar: 1-6


Övning 1

Två förstagradspolynom är givna:

\[ 3\,x - 5 \qquad {\rm och} \qquad - 8\,x - 6 \]
Bilda deras


\( \qquad \) a)   summa

\( \qquad \) c)   produkt

\( \qquad \) b)   differens

\( \qquad \) d)   kvot.

Förenkla så mycket som möjligt.

Ange varje gång om resultatet är ett polynom.

I fall att det är polynom ange polynomets grad samt polynomets koefficienter.


Övning 2

Gör samma sak som i övning 1 med andragradspolynomen

\[ 4\,x^2 - 7\,x + 2 \qquad {\rm och} \qquad -4\,x^2 - 5\,x \]


Övning 3

Följande uttryck är givet:

\[ P(x) = 4\,x^3 - 2\,x^2\,(2\,x + 6) + 7\,x\,(3 + 2\,x) \]

a)   Utveckla \( P(x)\, \) till ett polynom.

b)   Använd polynomet från a) för att beräkna \( P(-1)\, \).

c)   Bestäm alla nollställen till \( P(x)\, \).


Övning 4

Utveckla följande uttryck och ordna termerna så att det blir ett polynom:

a)   \( \displaystyle (x-2)^2 + (x+1)^2 \)

b)   Beräkna värdet av polynomet du fick fram i a) för \( x = -2\, \).


Övning 5

En rakets bana beskrivs av polynomfunktionen:

\[ y = 90\,x - 4,9\,x^2 \]

där y är höjden i meter och x tiden i sekunder.

a)   Visa att raketen har både efter 2,586 och 15,781 sekunder en höjd på 200 meter över marken.

b)   Vilken maximal höjd når raketen? Svara i hela meter.


Övning 6

Betrakta raketens bana i övning 5. Använd din grafritande räknare för att genomföra följande uppgifter:

a)   Undersök vilka min- och max-värden samt vilken skala man lämpligast bör använda på x- och y-axeln för att rita raketbanans graf. Ange dem i din räknares WINDOW.

b)   Rita raketbanans graf och den räta linjen som åskådliggör höjden 200 m i samma koordinatsystem.

c)   När slår raketen i marken? Använd din räknares ekvationslösare. Svara med tre decimaler.C-övningar: 7-10


Övning 7

Följande två Chebyshevpolynom är givna:

\[ U_3(x) = 8\,x^3\,-\,4\,x \]
\[ U_4(x) = 16\,x^4\,-\,12\,x^2\,+\,1 \]

Utveckla \( \displaystyle U_5(x) \) med hjälp av Chebyshevpolynomens rekursionsformel:

\[ U_n(x) = 2\,x\,\cdot\,U_{n-1}(x)\,-\,U_{n-2}(x) \qquad\qquad n = 2, 3, ... \]

Tips: Se Exempel på beräkning av Chebyshevpolynom, där \( \, U_4(x) \, \) beräknas utgående från \( \, U_2(x) \, \) och \( \, U_3(x) \, \) med hjälp av rekursionsformeln.


Övning 8

Ställ upp ett polynom av 4:e grad som har koefficienterna:

\[ \displaystyle a_4 = 3, \quad a_3 = 2, \quad a_2 = -3, \quad a_1 = -4, \quad a_0 = -3 \]


Övning 9

Visa att följande uttryck är identiskt med polynomet från övning 8 ovan:

\[ 2\,(x^2 - 1)^2 + (x + 2)\,(x^3 - 2) - 2\,x + x^2 - 1 \]


Övning 10

Två polynom är givna:

\[ P(x) = 2\,a \cdot x + 3\,a - 4\,b \]
\[ Q(x) = 4 \cdot x - 6 \]

För vilka värden av \( a\, \) och \( b\, \) är \( P(x) = Q(x)\, \)? Använd jämförelse av koefficienter.A-övningar: 11-12


Övning 11

Följande 2:a gradspolynom är givet:

\[ P(x) = x^2 - 10\,x + 16 \]

a)   Utveckla uttrycket \( Q(x) = (x - a) \cdot (x - b) \) till ett polynom. Bestäm \( a\, \) och \( b\, \) så att \( P(x) = Q(x)\, \). Använd jämförelse av koefficienter.

b)   Visa att de värden du får för \( a\, \) och \( b\, \) i a)-delen är lösningar till 2:a gradsekvationen:

\[ x^2 - 10\,x + 16 = 0 \]


Övning 12

Visa att 2:a gradspolynomet \( P(x) = 8\,x^2 + 7\,x - 1 \) kan skrivas som

\[ (a\,x + b) \cdot (c\,x + d) \]

vilket innebär en faktorisering av polynomet \( P(x)\, \). Bestäm a, b, c och d genom att:

a)   Hitta först polynomet \( P(x)\, \):s nollställen (rötter) \( x_1\, \) och \( x_2\, \) exakt, dvs bibehåll bråkformen.

b)   Sätt sedan \( P(x) = k \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2) \) och bestäm k genom jämförelse av koefficienter. Ange a, b, c och d.


Copyright © 2011-2016 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.